RAVASZ LÁSZLÓ: A VILÁGNÉZET | Domanovszky: Magyar művelődéstörténet | Kézikönyvtár

Világnézet filozófia

világnézet filozófia

Ez a szócikk szaklektorálásratartalmi javításokra szorul. A felmerült kifogásokat a szócikk vitalapja részletezi. Ha nincs indoklás a vitalapon, bátran távolítsd el a sablont!

világnézet filozófia

Ennek megfelelően a világnézet a személyek, csoportok és egész emberi civilizációk kulturális identitásának alapja. Világnézetnek nevezzük a világ legáltalánosabb, legátfogóbb értelmezését.

Albert Bourla, a Pfizer elnök-vezérigazgatója 2020 végén arról, miért nem oltatta be még magát 2/1.

Ez állhat objektív tudományos ismeretből, annak különböző értelmezéséből, a tudománnyal ellenkező nézetekből, és állhat egyáltalán nem objektív, azaz szubjektív véleményekből, életszemléletből, értékrendből.

Világnézetnek nevezhető tehát a tudományok átfogó rendszere önmagában, vagy egy bizonyos értelmezésben, egy politikai ideológia, egy filozófiai iskola nézetei, és egy hitrendszer, vallás is, vagy ezeknek keveréke.

világnézet filozófia

Az értékrendet bizonyos esetben a világnézetbe bele veszik, bizonyos esetben nem. Amennyiben csak olyan elemeket tartalmaz, amelyek a fentiek bármelyikébe sorolható, esetleg azokból étlapszerűen összeválogatott vegyes válaszokat ad az előzőeket foglalkoztató kérdésekre, akkor azt minden további minősítés nélküli világnézetnek, felfogásnak, személyes véleménynek nevezik.

Amennyiben valaki önmagát és hovatartozását az előbbiek szerint csoportosított irányzatokhoz vagy szélesebb kategóriákhoz köti, akkor valamelyik hívőjének, vallójának követőjének, -elvűnek, tanítványának vagy szószólójának stb.

világnézet filozófia

Amennyiben egy világnézet összefüggő tanok vagy dogmák rendszere, ezekkel világnézet filozófia összefüggések magyarázatának racionális vagy hit alapon való elfogadása, úgy ideológia vagy indoktrináció a neve.