Látássérült gyermek

Látássérült gyermek

A látássérülés fogalma, fajtái A látássérülés fogalma, fajtái A gyógypedagógiai értelemben vett látássérülés pedagógiai szempontok mentén kialakított kategória. A látáscsökkenés személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai határozzák meg. A gyakorlati élethez, az ismeretszerzéshez, tájékozódáshoz és a neveléshez-oktatáshoz szükséges képességek fejlődésének lehetőségei mentén fogalmazódott meg.

Azt veszi alapul, hogy milyen mértékű az a látásromlás, ami miatt a gyermek már különleges pedagógiai segítséget igényel, valamint még mekkora látás teszi lehetővé a látáson alapuló fejlődést, ismeretszerzést. Megállapításához ugyanakkor mérhető orvosi kritériumok igénybevétele szükséges. Szemészeti vizsgálatra épül, és a látás több tényezőjét veszi figyelembe, elsődlegesen a látásélességet, kontrasztérzékenységet és a látóteret. A mérés minden esetben kétszemes látás figyelembe vételével történik, és a jobbik szemen mért látást veszi alapul.

Aki az egyik szemével jól lát, nem igényel segítségnyújtást, nem tartozik a látássérült kategóriába. Igaz ez akkor is, ha az egyik szem vak, de a másik szemmel nincs probléma. A mérés a pedagógiai helyzethez igazodva segédeszközben, vagyis szemüvegben történik.

A szemüvegben jól látó gyermek nem igényel speciális segítséget a mindennapi életben, a látássérült gyermek folyamatban. A meghatározás figyelembe veszi a halmozott szembetegséget és a romló tendenciájú diagnózist.

látássérült gyermek hogyan lehet észrevenni a gyenge látást

A látásélesség mérőszáma a vízus Vami a retina a szem belső felszínét borító ideghártya felbontóképességén alapul. A tökéletes látás értéke V: 1, látássérülés V:0,33 vagy annál kisebb érték esetén áll fenn. Ebben az esetben beszélünk csőlátásról, amikor az érintett élesen lát, de egy rendkívül kis lyukon, vagyis a térlátása súlyos mértékben sérült.

A látássérülés kialakulása időpontja tekintetében lehet veleszületett vagy szerzett. Okaira nézve lehet genetikai eredetű, származhat veleszületett fejlődési rendellenességből, a magzati életben bekövetkezett különböző eredetű sérülésekből, a szülés kapcsán vagy csecsemőkorban fellépő behatások következményeként.

Látássérült gyermek az iskolában

Későbbi életkorban szerzett szembetegségek és balesetek eredményeként is kialakulhat. Pedagógiai értelemben látássérült az a gyermek, akinek látásvesztése olyan súlyos fokú, hogy csak megfelelően kialakított tárgyi és személyi környezetben, speciális módszerek és eszközök segítségével képes a vizuális tapasztalatszerzésre és így az optimális fejlődésre.

A gyengénlátók nevelése-oktatása megfelelő feltételek és segédeszközök igénybevétele mellett látássérült gyermek vizuális megismerésre épül.

Síkírás-olvasás elsajátítására képesek. A különböző típusú szembetegségek különböző módon befolyásolják a szem működőképességét, ezért a gyengénlátók látásteljesítménye nagyon eltérő lehet. Ezen belül megkülönböztetünk ujjolvasókat, akik egy-két méteren belül a felmutatott kéz ujjait meg tudják számlálni, nagytárgylátókat, akik nagy tárgyakat észlelnek homályosan. Valamint fényérzékelőket, akik a fényt érzékelik látássérült gyermek, észlelik, hogy nappal vagy éjjel van, és hogy ég-e a villany a helyiségben.

Az aliglátók a mindennapi életben hasznosítható vizuális információ-felvételre nagyon korlátozottan képesek, síkírást kommunikációra alkalmas mértékben elsajátítani nem tudnak, hogyan lehet visszaállítani a látás fórumát alapvetően a hallásra és a tapintásra épül.

Az oktatás és a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete

Meglévő látásuk azonban nagyban segíti téri tájékozódásukat, közlekedésüket. Vakok, V: 0, fényt sem érzékelnek A vakok fényt sem érzékelnek, ami nagymértékben korlátozza az ismeretszerzést, a képzetek és fogalmak tartalma látássérült gyermek a látókétól.

Információszerzésük az egyéb érzékszervekre támaszkodik, elsődlegesen a hallásra és a tapintásra. A Budapesten lévő Szakértői Bizottság régi nevén országos hatáskörrel rendelkezik. Feladata komplex vizsgálatot követően szemészeti vizsgálatra építve a látássérülés és egyben a fejlesztésre való jogosultság megállapítása SNIa gyermek számára a nevelésoktatást végző intézmény kijelölése és a gyermekek törvényi előírás szerinti kontrollvizsgálata.

Amennyiben egy gyermekről megállapításra látás nem esett gyógyszer, hogy látássérült, a későbbiekben felmerülő esetleges egyéb sérülések diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, autizmus diagnosztizálása is a Látásvizsgáló feladata. Ezek az intézmények ellátják a Budapesten integráltan tanuló gyermekek speciális fejlesztését, továbbá országos szinten segítik a látássérült gyermekek integrációját, különös tekintettel arra, hogy az ország több megyéjében szakember hiányában nem megoldott a gyermekek helyi ellátása.

Eszközkölcsönzőt működtetnek, speciális továbbképzéseket szerveznek szakemberek számára, táborokkal segítik az érintett szülőket, gyermekeket. Az országos és a helyi ellátás szakemberei szoros együttműködésben dolgoznak.

A látássérülés felismerése A látássérülés megállapítása ugyan a Látásvizsgáló feladata, a gyanús jelekre való felfigyelésben nagy szerepet játszhatnak a gyermekek nevelését, oktatását végző szakemberek. A mindennapi életben többször nyílik lehetőségük az alaposabb megfigyelésre, változások észlelésére.

A veleszületett vakság felismerése kevésbé okoz nehézséget, legtöbb esetben a szülő már csecsemőkorban észreveszi és orvoshoz fordul. A gyengénlátás azonban nem ennyire egyértelmű, sokszor óvodáskorban jelentkeznek az első látássérült gyermek jelek, amikor az egyre pontosabb megfigyelést kívánó játékok, képeskönyvek megjelennek a gyermek életében.

A felismeréshez szeretnék segítséget nyújtani a következő szempontsorral, melyből fennállása esetén gyanakodni lehet a gyengénlátásra. Külső jelek: hályog, kis- ill. Szemkontaktus felvétele bizonytalan Feltűnő, színes tárgyak iránti közömbösség Képek, képeskönyvek iránti érdektelenség Közel hajol a tárgyakhoz, könyvekhez Nem néz a mutatott irányba, ill.

  • A látássérült gyermekek legfontosabb jellemzői A következő táblázat a gyengénlátás és aliglátás óvodáskori gyanújeleit foglalja össze.
  • Hogyan látják az emberek gyengénlátással
  • Látássérült gyermek az iskolában - PDF Ingyenes letöltés

Az optikai lencsék elsősorban a szem törési rendellenességeit tudják korrigálni. A gyengénlátás okai között azonban sokkal nagyobb számban fordul elő olyan szemészeti elváltozás, aminek hátterében a szemfenéken elhelyezkedő ideghártya, vagy maga a látóideg betegsége áll.

Ezeket szemüveggel nem lehet korrigálni.

Tovább a Szakembernek lenni aloldalra Látássérült gyermek Látássérült az a gyermek, akinek a látásvesztesége olyan súlyos fokú, hogy csak megfelelően kialakított tárgyi és személyi környezetben, speciális módszerek és eszközök segítségével képes optimálisan fejlődni, ismereteket feldolgozni, tanulni. A látássérülteknek a látássérülés súlyossága szerint három csoportjuk van: gyengénlátók, aliglátók és vakok.

Ilyen esetekben a gyermek szemén sokszor nincs jele a betegségnek, szemüveget nem visel, ennek ellenére nagyon rosszul lát. Máskor viszonylag vastag lencsét visel valaki, de az olyan mértékben tudja korrigálni a fennálló törési problémáját, hogy nagyon jó látást érnek el vele.

Amennyiben felmerül a gyengénlátás gyanúja, akár a szülő, akár az óvónő, a szülő beleegyezésével kezdeményezheti a gyermek vizsgálatát a Látásvizsgálónál. A további kontrollvizsgálatok indítása a gyermek nevelés-oktatását végző intézmény feladata. A gyengénlátók sérülésének jellemzői, a megsegítés módja Gyengénlátás esetén elsődlegesen magán a látási funkciókon és az azzal szoros összefüggésben fejlődő mozgáson figyelhetők meg a sérülés jelei.

A látás olyan alapfunkciói sérülnek, melyek a látók számára természetesek, látássérült gyermek nem is tudatosulnak, azonban az összetett észlelési funkciók alapját képezik. Egy tárgynak be tudjuk határolni a helyét, vagyis lokalizálni, tekintetünket rögzíteni tudjuk rajta, vagyis fixálni, egyik tárgyról a másikra át tudjuk vinni a tekintetünket, vagyis tekintetet váltani.

Továbbá meg tudunk kisebb vagy akár nagyobb térben keresni egy tárgyat, azaz szisztematikusan végig tudjuk pásztázni a teret a szemünkkel.

látássérült gyermek táblázat nézet audio

Ezek a funkciók, amelyek csecsemőkorban alakulnak ki, a sérült látás miatt nem tudnak megfelelően kifejlődni látássérülteknél, kialakításukhoz speciális fejlesztés szükséges. Ezekre az alapfunkciókra épülnek az összetett vizuális észlelési funkciók, melyek a későbbi iskolai tanulás alapját is képezik. Ide tartozik egy kép felismerése, az azon látottak megfigyelése, részletek megkülönböztetése, következményesen pedig az erre épülő értelmezése és következtetések levonása.

Pontos megfigyelés szükséges a vizuális differenciáláshoz is, vagyis, hogy észrevegyünk azonosságot formaállandóságkülönbséget, összetartozást globalitás6 7 hiányt.

A rész-egész felismerés analízis-szintézisgondoljunk a puzzle típusú játékokra, komoly nehézséget okoz a gyengénlátók számára. Az alak-háttér felismerés, a kifejezetten ilyen célból készült feladatokon túl nagyon sokszor megjelenik mindennapjainkban. látássérült gyermek

látássérült gyermek Török nyereg és látomás

Gondoljunk a könyvekben, tankönyvekben, plakátokon és számos helyen megjelenő egymást fedő, egymásra csúszó képekre. Ezek felismerése is rendkívül nehéz egy gyengénlátó gyermek számára. Képekben elmesélt történet, ahol a részletek megfigyelésével lehetséges a sorba rendezés, értelmezés, szintén komoly kihívások elé állítja a gyengénlátókat.

A sérült pásztázási funkció következményeképpen a kisebb és nagyobb térben való eligazodásnál rendkívül bizonytalanok. Szimultán módon nem látják át a teret, kis részletek pontos megfigyelésével, végigpásztázásával tudják összerakni. Igaz ez egy helyiségben való eligazodásra, de egy könyv oldalára vagy egy feladatlapra is.

Diagnózisától függetlenül a gyengénlátó gyermek sem közelre, sem távolra nem lát élesen, a legtöbb esetben fennálló szemfenéki elváltozások a látás szinte valamennyi összetevőjére kihatnak. A homályos látáson úgy próbál segíteni a gyermek, ahogy látássérült gyermek is ösztönösen tesszük, ha nem látunk jól valamit: közelebb megyünk.

Az ő esetében ez olyan mértékű, hogy a papírhoz egyre közelebb hajol, sokszor annyira, hogy az orrával súrolja.

Látássérült gyermek az óvodában

Fontos tudnunk, hogy az ő esetükben ez nem rontja a szemet, sőt, ő akkor erőlteti a szemét, ha nem engedjük közel hajolni, és ezzel nem a számára ideális fókusztávolságból néz. A látási funkciókat külső környezeti tényezők is nehezíthetik. A legtöbb szembetegség esetén a megfelelő általános megvilágítás elengedhetetlen, a helyiségekben, folyosókon rossz fényviszonyok mellett sokszor semmit nem lát egy gyengénlátó.

A természetes fény a legmegfelelőbb számára, de megfelelő erősségű mennyezeti fényforrások is elengedhetetlenek. További helyi megvilágítás asztali lámpa nagyon sokat javít a látásán.

A látássérülés hatása a gyermek fejlődésére

Mindez mérhetően kihat a teljesítményére. Kerülni kell azonban a szembe tűző napot, a felületek becsillogását, mert az akár el is vakíthatja. A környezetbe beolvadó tárgyak észrevételének nehezítettsége a kontrasztérzékenység sérülésével függ össze. A zsúfolt csoportszobában nehezebb a kiigazodás, több a veszélyforrás. Segítségnyújtásnál minden esetben biztosítsuk a megfelelő erősségű megvilágítást, kerülve a szembe tűző napot és a becsillanást. Gondoskodjuk helyi megvilágításról.

Látássérült gyermekekről – Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

A sérült kontrasztérzékenységet csak a környezet kontrasztosabbá tételével ellensúlyozhatjuk, akár az intézmény helyiségeinek, berendezési tárgyainak, vagy a látássérült gyermek használt segédeszközökről, játékokról, szemléltető eszközökről legyen szó.

A kontrasztosság önmagában színben nem meghatározható, mindig a tárgy és háttér viszonya adja. Ugyanakkor a fekete-fehér, kék-sárga legtöbb esetben megfelelő kontrasztot ad, és az erőteljes narancssárga, sárga szín jól ki tud látássérült gyermek a háttérből. A látássérült gyermek mindig az óvónő mellett, világos helyen üljön. A sérülés jellegéből adódó problémák a nevelési-oktatási helyzetben is jelentkeznek. A kopott, kis méretű játékokat nem minden esetben ismeri fel egyértelműen, válasszunk neki kontrasztos, jól azonosítható játékokat.

Az egyszerű, körvonallal határolt, színes, kevés, de jellegzetes információt hordozó képek a legkönnyebben felismerhetőek. Nehezebb felismerni a több információt hordozó, zsúfoltabb, kevésbé határozott vonalvezetésű, részletezettebb képeket. A fekete-fehér sematikus ábrák és a fotók már a legnehezebb kategóriát képviselik. Lehetőség szerint ezen szempontok mentén válasszunk képanyagot a szemléltetéshez. Minden esetben törekedjünk, hogy a kép határozott nyomatékú legyen.

Mindezek szem előtt tartásával ajánljunk mesekönyvet, és vele együtt nézve, szóbeli kérdésekkel, leírásokkal, látássérült gyermek segítsük a képfelismerését. Győződjünk meg róla, hogy mit lát a gyermek, és szükség esetén szóbeli leírást adjunk a képről. Az óvodás életkor egyik legkiemeltebb feladata a képfelismerés fejlesztése.

A gyenge nyomatékú, halványan fogó rajzeszközökkel készült rajzot nem látja jól. Gondosan válasszuk ki számára az erős nyomatékú, jó minőségű ceruzát, engedjük filctollal rajzolni. A sárga ceruza kerülendő.

  1. A látás tisztasága elvész, mi az
  2. Amit lézeres látással kezelnek
  3. A látássérülés fogalma, fajtái
  4. A veleszületett látássérülések hatása eltér a későbbiekben kialakuló szerzett látáskárosodások hatásától.

Gyermekenként eltérhet, hogy kinek mi a megfelelő. Feladatlapoknál gondot jelenthetnek a kis látássérült gyermek, nehezen felismerhető rajzok. Fénymásolással nagyítsuk fel számukra. A feladatok vastag vonallal történő elválasztása könnyebbséget jelent az eligazodásnál.

Segítsük őket egyénileg a lapon való eligazodásban, a megoldásban. A tekintetléptetési nehézségek miatt a szórtan könyv látásra sorban elhelyezkedő kis tárgyak, képek követése, megszámlálása sok hibát rejt magában.

Amikor megjelenik a távollátás már megszámolt tárgy áthúzása könnyebbséget jelent. Szemléltetésnél fontos gondolni rá, hogy a gyermek egészen közel helyezkedjen el, látássérült pedagógiai vizsgálat vigyük közel hozzá, lehetőség esetén adjuk a kezébe a tárgyat, látássérült gyermek, és minden esetben szóbeli leírással segítsük.

Vetítéseknél, filmnézéseknél az első sorban kell ülnie, és narrálással válnak számára élvezhetővé a látottak. A szem-kéz koordináció fejlődése érdekében ő is vegyen részt a kézügyességet kívánó alkotásokban. A segédanyagok és eszközök kontrasztossá látássérült gyermek ő is sikerélményhez jut az alkotás során.

A távolabbi tárgyakat néhány látásélességét tekintve felső határértéken mozgó látássérült gyermek eltekintve, a látássérültek nem látják. Ezért nagyon fontos a távoli látnivalók, események állandó szóbeli közvetítése, látássérült gyermek tudja később hang alapján beazonosítani a történéseket.

A látássérültek emlékezete a sok használat során képes nagyon kifinomodni, ezt segíthetjük a korábban nézett képek, látott-hallott események visszakérdezésével. Saját holmijaik között a gyenge látás miatt még nehezebben igazodnak el. Fontos a zsúfoltság elkerülése és a rendhez szoktatás, azt találják meg könnyebben, amit tudnak, hogy hova tettek, aminek állandó helye van.

A széküket, asztalukat, fogasukat, szekrényüket kontrasztos jelöléssel el lehet látni. A mozgás a másik terület, ahol legintenzívebben megmutatkoznak a látássérülésből fakadó hátrányok.

Látássérült gyermek az óvodában - PDF Ingyenes letöltés

Jó látás hiányában az alapvetően utánzásra épülő mozgásfejlődés sem tud zavartalanul fejlődni, vizuális motiváció hiányában meglassúbbodik, sajátos vonások, sztereotip mozgások 8 9 jelennek meg. A finommozgás szem-kéz koordinációra épül, ezért intenzív fejlesztésre szorul, és a precíz látást kívánó manuális tevékenységek terén a későbbiekben sem várható el a látókéval egyenértékű teljesítmény.

Ide tartozik a mimika is, ami elsősorban a korlátozottan érzékelt minta miatt válik szegényessé.

látássérült gyermek a látás távolról romlik

A tér átlátásának, megélésének korábban már említett korlátai miatt nagyobb térben a gyengénlátó gyermek mindig bizonytalanul mozog, sokszor bátortalan, ragaszkodik a kísérőhöz. A mozgás szemmel történő követése mindig nagy kihívást jelent, legyen az akár egy repülő labda vagy egy futkosó pajtás. A szintkülönbségek, magasságok, mélységek pontos észlelése szintén jó kétszemes látást feltételez.

látássérült gyermek szemfájdalom homályos látás

Ennek következtében a mászókák, a fellelépést, ugrást kívánó tornaeszközök, de a lépcső is nagy koncentrációt igényel a gyermektől. Ha egy gyermeknek látótérkiesése van, mértékétől függően nekimehet tárgyaknak, embereknek, de mindenképpen nehéz tömegben közlekednie, az emberek nagy része kiesik a látóteréből látássérült gyermek váratlanul bukkan fel.

A homályos látás miatt a számunkra természetes tárgyak, utcai objektumok akadályként jelennek meg, ilyenek a nyitott ajtók éle, alacsony tárgyak, átlátszó üvegfelületek, utcán a padkák, tócsák, útfelgyűrődések, de a kukák, hirdetőtáblák, oszlopok is.

Segítséget jelent, ha a gyermek előzetesen megismerheti a teret, végigjárjuk vele, állandó támpontokat adunk neki, amihez mindig visszatérhet. Ilyen lehet például az asztalnál a helye, padja, a csoportszoba ajtaja. Kontrasztos jelöléseket alkalmazhatunk a számára fontos helyeken, szekrénye, széke, fogasa. Az épület látássérülés szempontjából történő akadálymentesítése nagyon megkönnyíti a mozgását.

Kiemelném ebből a lépcsőszélek, ajtóélek kontrasztos megjelölését.